• วันที่ 23 มิถุนายน นี้ทางโรงเรียนจัดงานวันภาษาไทย วันสุนทรภู่ และสัปดาห์ห้องสมุด
joomla slideshow with caption